छात्रवृत्तिको उद्देश्य

क्याम्पसमा नियमितरूपमा अध्ययनरत असाहय, जेहेन्दार, शहिद तथा वेपत्ता परिवार, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको जनजाति, आर्थिकरूपले पिछडिएको वर्ग र छात्राहरूलाई उच्चशिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्नु