Management Committee

आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस
क्याम्पस सञ्चालक समिति
(२०७३–२०७६)

सि.नं. पद नाम ठेगाना सम्पर्क नं. कैफियत
अध्यक्ष श्री रामचन्द्र वस्नेत व्यास २ ९८४६०५५४६७  
निवर्तमान अध्यक्ष श्री समुन्द्र गोदार व्यास २ ९८४६०६५४२५  
उपाध्यक्ष श्री श्रीराम कार्की व्यास ४ ९८५६०६०४९८  
सदस्य श्री बैकुण्ठ न्यौपाने व्यास ४ ९८५६०२७३९४ प्रमुख, व्या.न.पा
सदस्य श्री काशीराम श्रेष्ठ व्यास २ ९८५६०६०८४८  
सदस्य श्री हरि विलाश अधिकारी व्यास २ ९८४६०४५५०१  
सदस्य श्री डोवाटे वि.क. व्यास २ ९८४६०६२५१७ अध्यक्ष, सहिद चन्द्र नेपाली छात्रावास
सदस्य श्री मानकाजी श्रेष्ठ बन्दिपुर गा.पा ९८५६०२८३३८ अध्यक्ष, तनहुँ.उ.वा. सङ्घ,
सदस्य श्री पविन्द्रकुमार श्रेष्ठ व्यास ३ ९८५६०६०५२४  
१० सदस्य श्री केशबहादुर सुनार व्यास १ ९८५६०६०६९१  
११ सदस्य श्री सरिता थापा भण्डारी व्यास २ ९८४६०६२२६४  
१२ सदस्य श्री कमलामोहन वाग्ले व्यास ४ ९८५६०६०२३७  
१३ सदस्य श्री प्रताप गुरुङ व्यास १० ९८४६०२८५२० अध्यक्ष, लायन्स ल्कब, तनहुँ
१४ सदस्य श्री दुर्गाभक्त अधिकारी व्यास १ ९८४६३०५६३०  
१५ सदस्य श्री उपेन्द्र घिमिरे जामुने गा.पा ९८४६०२७५८५  
१६ सदस्य श्री चिजबहादुर दरै व्यास १ ९८४६०४०४४२  
१७ सदस्य श्री ताराराम श्रेष्ठ व्यास २ ९८४६०२४०८९  
१८ सदस्य श्री दिलबहादुर दरै व्यास १ ९८४६०२३०६३  
१९ सदस्य श्री राजकुमार श्रेष्ठ व्यास २ ९८५६०६०९२२  
२० सदस्य श्री पूर्णबहादुर थापा व्यास १ ९८४६०२६०६५  
२१ सदस्य श्री गोपाल सुर्खाली व्यास ११ ९८५१०५५३४६  
२२ सदस्य श्री मदन पौडेल व्यास ३ ९८५६०६०३५६  
२३ सदस्य श्री गीता मल्ल शाही व्यास १ ९८४६०५५१८९  
२४ सदस्य श्री बसुन्धरा घर्ती व्यास ४ ९८४६११४८६५  
२५ सदस्य श्री देवकादेवी पौडेल व्यास १० ९८१७१७९१६१  
२६ सदस्य श्री ऋषिराम ढुङ्गाना व्यास १० ९८४६०६२७००  
२७ सदस्य श्री मंगलप्रसाद श्रेष्ठ व्यास ३ ९८४६०२३१७६  
२८ सदस्य श्री रामचन्द्र सापकोटा व्यास २ ९८४६०५५०५९  
२९ सदस्य श्री विजयराज खनाल म्याग्दे २ ९८४६०४३४३९ अध्यक्ष, प्राध्यापक सङ्घ
३० सदस्य श्री दुर्गा भण्डारी व्यास २ ९८४६४९९८४६ अध्यक्ष, स्व.वि.यू.
३१ सदस्य सचिव  श्री महाप्रसाद हड्खले व्यास १ ९८४६१७९८५८  
 सल्लाहकार
३२ सल्लाहकार श्री ताराप्रसाद श्रेष्ठ व्यास ४ ९८५६०६०६०७ २०६१ भाद्र – २०६४ भाद्र
३३ सल्लाहकार श्री रामचन्द्र पोखरेल व्यास २ ९८५१०७५००७ २०६४ भाद्र – २०६७ भाद्र
३४ सल्लाहकार श्री शान्तिरमण वाग्ले व्यास ३ ९८५६०२७४६० २०६७ भाद्र – २०७० भाद्र
आमन्त्रित
३५ आमन्त्रित श्री अशोक कुमार श्रेष्ठ व्यास ३ ९८५६०२३६५४  
३६ आमन्त्रित श्री प्रतापलाल श्रेष्ठ व्यास १ ९८५६०२३८९१  
३७ आमन्त्रित श्री अतीन्द्र केशरी न्यौपाने व्यास ५ ९८५६०२८०८१  
३८ आमन्त्रित श्री देवनिधि पन्त व्यास ४ ९८४६६३६२९५  
३९ आमन्त्रित श्री बमबहादुर पाण्डे व्यास १ ९८५६०६०१६०  
आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस
विभिन्न समितिको गठन यस प्रकार रहेको छ :
कार्य सम्पादन समिति
अध्यक्ष श्री रामचन्द्र बस्नेत    ९८४१२०६५१२  
निवर्तमान अध्यक्ष श्री समुन्द्र गोदार   ९८४६०६५४२५  
उपाध्यक्ष श्री श्रीराम कार्की   ९८५६०६०४९८  
सदस्य श्री काशिराम श्रेष्ठ    ९८५६०६०८४८  
सदस्य श्री हरि विलास अधिकारी   ९८४६०४५५०१  
सदस्य श्री डोवाटे वि.क   ९८४६०६२५१७  
सदस्य श्री सरित थापा भण्डारी   ९८४६०६२२६४  
सदस्य श्री पविन्द्र कुमार श्रेष्ठ   ९८५६०६०५२४  
सदस्य श्री कमलामोहन वाग्ले    ९८५६०६०२३७  
१० सदस्य श्री उपेन्द्र घिमिरे   ९८४६०२७५८५  
११ सदस्य श्री चिज बहादुर दरै   ९८४६०४०४४२  
१२ सदस्य श्री दुर्गा भक्त अघिकारी   ९८४६३०५६३०  
१३ सदस्य श्री विजयराज खनाल   ९८४६०४३४३९  
१४ सदस्य सचिव  श्री महाप्रसाद हड्खले   ९८४६१७९८५८  
योजना निर्माण तथा अनुगमन समिति
संयोजक श्री रामचन्द्र बस्नेत   ९८४१२०६५१२  
सह–संयोजक श्री श्रीराम कार्की   ९८५६०६०४९८  
सदस्य श्री समुन्द्र गोदार   ९८४६०६५४२५  
सदस्य श्री बसुन्धरा घर्ती   ९८४६११४८६५  
सदस्य श्री गोपाल सुर्खाली   ९८५१०५५३४६  
सदस्य श्री राजकुमार श्रेष्ठ   ९८५६०६०९२२  
सदस्य श्री ऋषिराम ढुङ्गाना    ९८४६०६२७००  
सदस्य श्री विजयराज खनाल   ९८४६०४३४३९  
सदस्य श्री आत्माराम बास्तोला   ९८५६१७९८५८  
१० सदस्य श्री सदाखर तिमिल्सिना    ९८५६०६०५११  
११ सदस्य श्री सभापति स्व.वि.यू      
१२ सदस्य सचिव  श्री महाप्रसाद हड्खले    ९८४६०४०४२६  
आर्थिक समिति 
संयोजक श्री हरिविलाश अधिकारी   ९८४६०४५५०१  
सदस्य श्री पविन्द्र कुमार श्रेष्ठ   ९८५६०६०५२४  
सदस्य श्री ताराराम श्रेष्ठ   ९८४६०२४०८९  
सदस्य श्री विजयराज खनाल   ९८४६०४३४३९  
सदस्य सचिव  श्री महाप्रसाद हड्खले   ९८४६१७९८५८  
क्याम्पस सेवा आयोग
संयोजक श्री समुन्द्र गोदार   ९८४६०४३३१४  
सदस्य श्री काशिराम श्रेष्ठ   ९८५६०६०८४८  
सदस्य श्री गोपाल र्सुखाली    ९८५१०५५३४६  
सदस्य सचिव  श्री महाप्रसाद हड्खले   ९८४६१७९८५८  
छात्रवृत्ति छनौट तथा सिफारिस समिति
संयोजक श्री श्रीराम कार्की    ९८५६०६०४९८  
सदस्य श्री केश बहादुर सुनार   ९८५६०६०६९१  
सदस्य श्री देवका देवी पौडेल   ९८१७१७९१६१  
सदस्य श्री वुद्धिमान श्रेष्ठ (छात्रवृत्ति संस्थापक)   ९८४६०९१९१६
सदस्य श्री प्रेम प्रकाश भट्टराई  (छात्रवृत्ति संस्थापक)    ९८४६०९००१२  
सदस्य डा.ईश्वरचन्द्र वाग्ले (नेपाली विभाग प्रमुख)    ९८५६०२८३३७  
सदस्य श्री रामभक्त घिमिरे (व्यवस्थापन विभाग प्रमुख)   ९८४६०४३४७६  
सदस्य श्री सागर पौडेल  (अङ्ग्रेजी विभाग प्रमुख)   ९८४६३७१३८२  
सदस्य श्री कल्पना लम्साल  (शिक्षा विभाग प्रमुख)   ९८४६२७४३४०  
१० सदस्य श्री राजन घिमिरे (बिज्ञान तथा प्रविधि विभाग प्रमुख)    ९८५६०६३५६३  
११ सदस्य श्री चिरञ्जीवी वस्नेत (संयोजक कक्षा ११र १२ व्यवस्थापन)    ९८४६०४३३१२  
१२ सदस्य सचिव  श्री आत्माराम बास्तोला (सहायक क्याम्पस प्रमुख)   ९८४६०४०४२६  
१३ विद्यार्थी प्रतिनिधि स्व.वि.यू सभापति /  प्रतिनिधि—एक      
पुस्तकालय सल्लाहकार समिति
संयोजक श्री सरिता थापा भण्डारी      ९८४६०६२२६४  
सदस्य श्री हरिश्चन्द्र वाग्ले     ९८५६०६०७७०  
सदस्य श्री ओमकार आचार्य    ९८४६०९१३४५  
सदस्य श्री बसन्त दरै      ९८५६०६०१३३  
सदस्य श्री रामलिला सुवर्णकार   ९८४६०४६३८६  
सदस्य श्री डा.ईश्वचन्द्र वाग्ले      ९८५६०२८३३७  
सदस्य श्री सदाखर तिमिल्सिना   ९८५६०६०५११  
सदस्य श्री कल्पना लम्साल        ९८४६२७४३४०  
सदस्य श्री स्व.वि.यू प्रतिनिधि      
१० सदस्य श्री दर्ता भएका विद्यार्थी सङ्घ÷सङ्गठन १÷१ जना    
११ सदस्य सचिव  श्री सदाखर तिमिल्सिना    ९८५६०६०५११  
गुणस्तर सुझाब तथा सुधार समिति
संयोजक श्री कमलामोहन वाग्ले   ९८५६०६०२३७  
सदस्य श्री चिज बहादुर दरै   ९८४६०४०४४२  
सदस्य श्री ऋषिराम ढुङ्गाना   ९८४६०६२७००  
सदस्य श्री विजयराज खनाल   ९८४६०४३४३९  
सदस्य सचिव  श्री महाप्रसाद हड्खले   ९८४६०४३३१४  
आन्तरीक लेखा परीक्षण समिति
संयोजक श्री रामहरि बच्काँई   ९८४५३३३२७९  
सदस्य श्री गोविन्द राम पन्थ    ९८५६०२३४१७  
सदस्य श्री सुरेन्द्र पौडेल   ९८५६०६०९१९  
सदस्य श्री रामभक्त घिमिरे   ९८४६०४३४७६  
सदस्य श्री विश्वेश्वर तिमल्सेना   ९८४६०३७२२८  
वातावरण समिति
संयोजक श्री दिल बहादुर दरै   ९८४६०२३०६३  
सदस्य श्री पूर्ण बहादुर थापा   ९८४६०२६०६५  
सदस्य श्री राजन घिमिरे   ९८५६०६३५६३  
सदस्य श्री चिरञ्जिवी बस्नेत   ९८४६०४३३१२  
सदस्य श्री स्व.वि.यू प्रतिनिधि      
सदस्य श्री यूवा रेडक्रस प्रतिनिधि      
सदस्य सचिव  श्री गिरिजा सुवेदी   ९८४६०५५३८२  
अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार समिति
संयोजक श्री शान्तिरमण वाग्ले   ९८५६०२७४६०  
सदस्य श्री कृष्णराज पण्डित    ९८५६०२०६११  
सदस्य श्री ताराराम श्रेष्ठ    ९८४६०२४०८९  
सदस्य श्री प्रताप गुरुङ (अध्यक्ष लायन्स कल्व तनहुँ)  ९८५६०३०५९८  
कक्षा ११/१२ व्यवस्थापन समिति
सदस्य श्री मदन पौडेल   ९८५६०६०३५६  
सदस्य श्री गिता मल्ल शाही    ९८४६०५५१८९  
सदस्य श्री सुशिल प्रसाद वाग्ले   ९८४६१९५५२२  
सदस्य सचिव  श्री चिरञ्जीवी वस्नेत   ९८४६०४३३१२  
अभिभावक प्राध्यापक सङ्घ
संयोजक श्री ऋषिराम ढुङ्गाना   ९८४६०६२७००  
सह–संयोजक श्री चिरञ्जीवी वस्नेत   ९८४६०४३३१२  
सदस्य श्री जनक काफ्ले   ९८५६०६०२४६  
सदस्य श्री दिपा थापा   ९८४६४४१७०३  
सदस्य श्री कृष्णराज पन्थ   ९८५६०२३४६०  
सदस्य श्री वुद्धिसागर साँखी    ९८४६७२३६९७  
सदस्य श्री कृष्ण बहादुर बुढापृथी   ९८४६०७५८७६  
सदस्य श्री सम्झना परियार   ९८४१६९०२८६  
सदस्य श्री उमा घर्ती   ९८०४१५७०३६  
१० सदस्य श्री कृष्णराज ढकाल   ९८४६०६२८८४  
११ सदस्य सचिव  श्री गिरिजा सुवेदी   ९८४६०५५३८२  
१२ आमन्त्रित सदस्य श्री तिल बहादुर थापा   ९८४०३६६२४५  
१३ आमन्त्रित सदस्य श्री हरिदत्त पन्थ   ९८४६१३१३५६  
१४ आमन्त्रित सदस्य श्री राधा नेपाली   ९८४६०८८७०७