2078 Med 3rd Sem

TU Exams and Results

Aadikavi Bhanubhakta Campus, Damauli

Year: 2077

Level: Med 3rd sem

Exam Date : 2077/05/20 to 2078/06/04

Result Date : 2078/12/30

 

S.N.

 

NAME

S.N.

ROLL NO

NAME

1.

75288002

BHIM MAYA GURUNG

6

75288021

SHOBHA KHAN THAKURI

2.

75288003

KM MALATI RANA

7

74288001

ASHA RANA MAGAR

3.

75288005

LAXMI SHRESTHA

8

74288004

ETISHA TAMANG

4.

75288019

BIMALA SHAHI

9

74288008

PARICHHA THAPA

5

75288020

SAPANA THAPA MAGAR

10

74288019

SUSHMA BALKOTI