2078 BBA 4th Semester

TU Exams and Results

Aadikavi Bhanubhakta Campus, Damauli

Year: 2077

Level: BBA 4th sem

Exam Date : 2078/05/13

Result Date : 2078/11/9

 

S.N.

Roll No.

Name

1.

20815/18

AVISEK SHRESTHA

2.

20818/18

PRIYANKA SHRESTHA

3

20820/18

SACHINA BHATTARAI

4

20821/18

SAMUNDRA DHAKAL

5

20822/18

SUJATA B K