2078 M.ed 2nd Semester

TU Exams and Results

Aadikavi Bhanubhakta Campus, Damauli

Year: 2077

Level: M.ed 2nd sem

Result Date : 2078/06/20

 

S.N.

ROLL NO

NAME

1.

75288001

BHARAT NEPALI

2.

75288002

BHIM MAYA GURUNG

3.

75288003

KM.MALATI RANA

4.

75288005

LAXMI SHRESTHA

5.

75288019

BIMALA SHAHI

6.

75288020

SAPANA THAPA MAGAR

7.

75288021

SHOBHA KHAN THAKURI