2078 BBA 2nd Semester

TU Exams and Results

Aadikavi Bhanubhakta Campus, Damauli

Year: 2077

Level: BICTE 2nd sem

Exam Date : 2077/04/06 to 2077/04/18 

Result Date : 2078/05/29

 

S.N.

ROLL NO

NAME

S.N.

ROLL No

NAME

1

76288001

AASHA SHRESTHA

13

76288013

MANOJ SHRESTHA

2

76288002

ACHAL SHAH

14

76288014

 

NAJMA MIYA

 

3

76288003

BASANTA POKHREL

15

76288016

NISHA RANA

4

76288004

BIBEK POUDEL

16

76288017

RABIN ALE

5

76288005

BIPANA RANA

17

76288019

ROSHANI DARAI

6

76288006

BISHAL RUCHAL

18

76288020

SALMA KHATUN

7

76288007

DHAN BAHADUR ALE

19

76288023

SARINA DAWADI

8

76288008

DIL MAYA ALE

20

76288024

SEEZAN SHRESTHA

9

76288009

GAUTAM KUMAL

21

76288025

SUPRIYA SHRESTHA

10

76288010

HARSHAN  KAYASTHA

22

76288027

 

YUB RAJ DAULIYA

 

11

76288011

KUSHAL ACHHAMI

23

73288001

 

ASMITA ADHIKARI

 

12

76288012

LATIKA SUNAM

24

73288011

 

RAMESH CHANDRA SHARMA