2078 BBA 7th Semester

TU Exams and Results

Aadikavi Bhanubhakta Campus, Damauli

Year: 2077

Level: BICTE 7th sem

Exam Date : 2077/04/07 to 2077/04/17  

Result Date : 2078/05/27

 

S.N.

ROLL NO

NAME

S.N.

ROLL NO

NAME

1

732880001

ASMITA ADHIKARI

6

732880011

RAMESH CHANDRA SHARMA

2

732880002

BABITA PANTA

7

732880013

SANKALPA DHAKAL

3

732880004

GANESH SHRESTHA

8

732880014

SAPHAL GHIMIRE

4

732880006

KRIPTAN THAPA

9

288011

RINA SHRESTHA

5

732880010

PRABHA PANDIT