2078 BICTE 6th Semester

TU Exams and Results

Aadikavi Bhanubhakta Campus, Damauli

Year: 2077

Level: BICTE 6th sem

Result Date : 2078/04/18

 

S.N.

ROLL NO

NAME

S.N.

ROLL NO

NAME

1

732880001

ASMITA ADHIKARI

5

732880010

PRABHA PANDIR

2

732880002

BABITA PANTA

7

732880011

RAMESH CHANDRA SHARMA

3

732880004

GANESH SHRESTHA

8

732880012

SAMJHANA RASAILI

4

732880006

KRIPTAN THAPA

9

732880014

SAPHAL GHIMIRE

5

732880007

MILAN ADHIKARI

10

732880016

SUSMITA SHRESTHA

 

 

 

11

288009

PADAM BAHADUR DARAI