2078 BICTE 1st Semester

TU Exams and Results

Aadikavi Bhanubhakta Campus, Damauli

Year: 2077

Level: BICTE 1st sem

Exam Date : 2077/09/17 to 2077/09/28

Result Date : 2078/04/17

 

S.N.

ROLL NO

NAME

S.N.

ROLL NO

NAME

1

762880001

AASHA SHRESTHA

11

762880011

KUSHAL ACHHAMI

2

762880002

ACHAL SHAH

12

762880012

LATIKA SUNAM

3

762880003

BASANTA POKHREL

13

762880013

MANOJ SHRESTHA

4

762880004

BIBEK POUDEL

14

762880019

ROSHANI DARAI

5

762880005

BIPANA RANA

15

762880020

SALMA KHATUN

6

762880006

BISHAL RUCHAL

16

762880023

SARINA DAWADI

7

762880007

DHAN BAHADUR ALE

17

762880024

SEEZAN SHRESTHA

8

762880008

DIL MAYA ALE

18

762880026

USHA GURUNG

9

762880009

GAUTAM KUMAL

19

762880027

YUBA RAJ DAULIYA

10

762880010

HARSHAN KAYASTHA

20

732880013

SANKALPA DHAKAL