2077 MBS 2nd Semester

TU Exams and Results

Aadikavi Bhanubhakta Campus, Damauli

Year: 2076

Level: MBS 2nd sem

S.N.

Roll No.

Name

S.N.

Roll No.

Name

1

17960/19

ANUPA SHRESTHA

10

17984/19

SANTOSH RAJ WAGLE

2

17964/19

BARSHA SAPKOTA

11

17985/19

SARASWATI SHARMA

3

17967/19

GOBINDA PRASAD SUBEDI

12

17992/19

SULOCHANA  GURUNG

4

17971/19

MAMATA SHRESTHA

13

17995/19

SUNIL MAHARJAN

5

17973/19

MUKESH MAHARJAN

14

17996/19

SUNIL SHRESTHA

6

17974/19

NABIN KUMAR SHRESTHA

15

17997/19

SUPRINA ALE

7

17975/19

POOJA SHRESTHA

16

17998/19

SURAJ LAMSAL

8

17977/19

PRAMILA  THAPA

17

17999/19

SWIKRITI SARU MAGAR

9

17982/19

RUPA RIJAL