2077 MBS 4th Semester

TU Exams and Results

Aadikavi Bhanubhakta Campus, Damauli

Year: 2076

Level: MBS 4th sem

S.N.

Roll No.

Name

S.N.

Roll No.

Name

1

8475/18

ANJILA SHRESTHA

10

8484/18

NISHA BASNET

2

8476/18

ANJU SHRESTHA

11

8485/18

RABINA LAMICHHANE

3

8477/18

BIBIKA GURUNG

12

8486/18

SAMRAKSHAN HUMAGAI

4

8478/18

BUDDHA KUMAR SHRESTHA

13

8487/18

SANTOSH BHANDARI

5

8479/18

KIRAN NEPALI

14

8488/18

SANTOSH SHRESTHA

6

8480/18

LAXMI THAPA

15

8489/18

SHARMILA KARKI

7

8481/18

MAMATA THAPA

16

8490/18

SUMAN ALE THAPA

8

8482/18

MUKESH RAWAT

17

8491/18

SUMAN RAJ OJHA

9

8483/18

NIRMALA GHIMIRE