2077 BBS 2nd Year (Back)

TU Exams and Results

Aadikavi Bhanubhakta Campus, Damauli

Year: 2076

Level: BBS 2nd Year

 

 

1

8475/18

7-2-31-664-2012

ANJILA SHRESTHA

2

8476/18

7-2-114-3-2013

ANJU SHRESTHA

3

8477/18

7-2-876-15-2013

BIBIKA GURUNG

4

8478/18

7-2-745-7-2013

BUDDHA KUMAR SHRESTHA

5

8479/18

9-2-288-185-2014

KIRAN NEPALI

6

8480/18

7-2-512-13-2013

LAXMI THAPA

7

8481/18

7-2-114-15-2013

MAMATA THAPA

8

8482/18

7-2-542-80-2013

MUKESH RAWAT

9

8483/18

7-2-512-18-2013

NIRMALA GHIMIRE

10

8484/18

7-2-288-56-2013

NISHA BASNET

11

8485/18

7-2-114 - 18 -2013

RABINA LAMICHHANE

12

8486/18

7-2-39-523-2012

SAMRAKSHAN HUMAGAI

13

8487/18

7-2-288-315-2013

SANTOSH BHANDARI

14

8488/18

7-1-285-88-2006

SANTOSH SHRESTHA

15

8489/18

7-2-288-326-2013

SHARMILA KARKI

16

8490/18

7-2-196-32-2013

SUMAN ALE THAPA

17

8491/18

7-3-288-01-2017

SUMAN RAJ OJHA

S.N.

ROLL NO

NAME

1.

2880001

ACHYUT BHATTARAI

2

2880003

BIJAYA THAPA

3

2880010

PABITRA BOGATI

4

2880016

SAROJ JAMARKATTEL