2077 BICTE 3rd Semester

TU Exams and Results

Aadikavi Bhanubhakta Campus, Damauli

Year: 2076

Level: BICTE 3rd sem

Exam Date : 2076/4/13

Result Date : 2077/04/05

 

S.N.

ROLL NO

NAME

S.N.

ROLL NO

NAME             

1

74288003

ANITA KHATI

10

74288025

SUJATA BHANDARI

2

74288009

ASMITA POUDEL

11

73288001

ASMITA ADHIKARI

3

74288010

ATISH GURUNG

12

73288002

BABITA PANTA

4

74288011

GAURAB PANTHA

13

73288004

GANESH SHRESTHA

5

74288013

KRISHNA KUMAR SHRESTHA

14

73288007

MILAN ADHIAKRI

6

74288017

NITA ALE

15

73288010

PRABHA PANDIT

7

74288018

ROJINA PANDIT

16

73288011

RAMESH CHANDRA SHARMA

8

74288021

SANJU SHRESTHA

17

73288012

SAMJHANA RASAILI

9

74288022

SANTOSH ALE

18

73288014

SAPHAL GHIMIRE