2077 Bed 1st year

TU Exams and Results

Aadikavi Bhanubhakta Campus, Damauli

Year: 2077

Level: 4 Years B.Ed

Part: I

Result Date : 2077-03-10

S.N.

ROLL NO.

NAME

S.N.

ROLL NO.

NAME

1

2880001

AARATI THAPA

50

2880131

SHOVA SINJALI

2

2880002

AITI MAYA GURUNG

51

2880132

SHRISTI ADHIKARI

3

2880006

ANUPA DULAL

52

2880139

SUNITA ACHARYA

4

2880007

ASHA THAPA

53

2880140

SUSMITA BHATTA

5

2880010

BASANTI SHAHI THAKURI

54

2880141

SUSMITA MAYA MAGAR

6

2880011

BINITA PARIYAR

55

2880143

UJJWAL LOHANI

7

2880012

BISHNU SEN

56

2880144

ASHU DHAULAKOTI

8

2880013

CHANDRA KUMARI THAPA

57

2880145

ASHMITA SHRESTHA

9

2880014

CHHABILAL ALE

58

2880146

DIJITA ALE

10

2880016

DHARMA RAJ THAPA

59

2880147

KESH MAYA THAPA

11

2880017

DHURBA B.K.

60

2880155

SURENDRA B.K.

12

2880018

DIL MAYA THAPA

61

2880157

ANIL RANABHAT

13

2880019

DIPA KUNWAR

62

2880158

ANITA ALE

14

2880022

JAMUNA B.K.

63

2880165

BIGYAN GURUNG

15

2880030

NETRA KUMARI ALE MAGAR

64

2880166

BISHNU SHARMA

16

2880031

NISHA RANA

65

2880170

KESHIKA THAPA

17

2880042

SANGITA NEPALI

66

2880171

KOHINUR KARKI

18

2880043

SANGITA NEPALI

67

2880172

MANISHA GURUNG

19

2880045

SANJEETA KHANAL

68

2880177

NIRAJAN BAGALE

20

2880052

SHREE MAYA ALE

69

2880181

RACHANA PULAMI THAPA

21

2880053

SHREE MAYA SHAHI

70

2880182

RIM KUMARI ALE

22

2880059

URMILA THAPA

71

2880183

SAKITA PANTHA

23

2880060

AASHISH ACHARYA

72

2880185

SAMJHANA GAULI

24

2880061

AMRITA KHADKA

73

2880187

SAUGAT GURUNG

25

2880062

ANIL ADHIKARI

74

2880188

SHRIJANA PARIYAR

26

2880064

 

ANITA POUDEL

75

2880189

SRIJANA BANJARA

27

2880065

ARUNA THAPA MAGAR

76

2880191

SUNIL ADHIKARI

28

2880072

BIKRAM THAPA MAGAR

77

2880193

SUNITA TIWARI

29

2880077

DIPA PANTHA

78

2880194

SURAKSHYA KAINI

30

2880078

DIPA THAPA

79

2880199

ANUSHKA DARAI

31

2880079

DIWAS PANTHA

80

2880219

CHAMELI SHRESTHA

32

2880081

HIMA PARIYAR

81

2880231

KALPANA SHRESTHA

33

2880082

JUNMAYA BARALI

82

2880236

LALITA BASNET

34

2880083

JAMUNA SHRESTHA

83

2880238

MADHU ALE

35

2880087

KESHAV ALE

84

2880241

MANISHA LAMICHHANE

36

2880092

MADHU MANANDHAR

85

2880247

NILAM THAPA

37

2880093

MAHAMAD HAMJA MIYA

86

2880249

PABITRA KARKI

38

2880095

MANITA B.K.

87

2880250

PABITA LAMSAL

39

2880096

MANISHA SHRESTHA

88

2880253

PARBATI B.K.

40

2880097

MANISHA KUMAL

89

2880256

PRABIN RAI

41

2880105

NIRUTA MALLA THAKURI

90

2880259

PRATIMA PANTHA

42

2880109

RAM MAYA BHUJEL

91

2880264

PUSHPA SENCHURI

43

2880110

RASMITA NEPALI

92

2880267

RAJESH SUSLING MAGAR

44

2880111

RENUKA THAPA

93

2880268

RAM CHANDRA GAULI

45

2880114

SABINA B.K.

94

2880270

RAM KUMARI SHRESTHA

46

2880115

SABINA THAPA

95

2880277

SACHITRA LAUDARI

47

2880116

SABITA NEPALI

96

2880283

SARITA NEPALI

48

2880122

SANGITA NEPALI

97

2880300

SUNITA GURUNG

49

2880129

SHIVA B.K.

98

2880307

TIL MAYA THAPA