About Scholarship Fund
आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस
व्यास १,विज्ञानचौर , दमौली
छात्रवृत्ति कोष सम्बन्धी विवरण
क्र.सं. छात्रवृत्तिकोषको नाम रकम रु सञ्चालकको नाम
धर्मगंगा छात्रवृत्तिकोष  ३५१००० रामबहादुर पाण्डे
मुरारीमुक्ता  छात्रवृत्तिकोष  ३३७५०० कल्याण गौतम र परिवार
चिरनहरी छात्रवृत्ति कोष १०११११ ।११ कमलामोहन / बत्तुमाया वाग्ले
तिलक छात्रवृत्तिकोष  १००००० नारायणी देवी पौडेल
ब्रह्मदत्त छात्रवृत्तिकोष  १००००० ब्रह्मदत्त तिवारी
मिठाराम अनाथ छात्रवृत्ति कोष ५५५५५ डा.रामकुमार / सिता अधिकारी
भर्लेली छात्रवृत्तिकोष   ५११५१ बावुलाल श्रेष्ठ
भगवती श्रेष्ठ छात्रवृति कोष  ५०५५५ भगवती श्रेष्ठ
जुठीमाया बतास स्मृति छा.कोष ५०००० बुद्धिकुमार बतास (दाजु)
१० गुरुप्रसाद पण्डित स्मृतिछात्रवृत्तिकोष   २५००० कृष्णकान्त पण्डित
११ हरिश्चन्द्र स्मृति छात्रवृत्तिकोष  १०५०० जितकुमार बतास
१२ मेघछली स्मृति छा.कोष १००१११ देवनिधी / केशव कुमारी पन्त
१३ मिनबन  छात्रवृत्ति कोष १२५०२३ बैकुण्ठनाथ न्यौपाने
१४ श्रीकृष्ण पुनसरी स्मृति छा.कोष ५०५५५ सोम बहादुर दरै (सकिद)
१५ ईर्ग वस्ती दील स्मृति छा.कोष २५५५१ लाल प्रसाद बतास
१६ कृष्ण बहादुर स्मृति छा.कोष १११११ हरीश्चन्द्र अधिकारी
१७ मोतिशिव छात्रवृत्तिकोष  १५१५५१ काशीराम,हरिराम र श्रीराम श्रेष्ठ
१८ गणेश हड्खलेस्मृतिछात्रवृत्तिकोष    १०११११ सावित्री हड्खले
१९ वाराही आ.मा.वि.छात्रवृत्तिकोष   १००००८ बाराही आ.मा.वि.दमौली
२० रत्नहरी छात्रवृत्तिकोष १००००० ताराप्रसाद श्रेष्ठ
२१ शिवस्मृति छात्रवृत्तिकोष   १००००० सन्तकुमार श्रेष्ठ
२२ बालकृष्णस्मृति छात्रवृत्तिकोष  १००००० पदमबहादुर भट्ट (पिता)
२३ दिलबहादुर / सिद्धीमाया छात्रवृत्ति ५१००० दिलबहादुर / सिद्धीमाया दरै
२४ पुरुषोत्तमदिप छात्रवृत्ति कोष २००००० स्व.पुरुषोत्तम काप्mले
२५ छात्रबृत्ति कोष  १५३००० मिनराज,मंगलप्रसाद, वृषराज श्रेष्ठ
२६ श्री जगन्नाथ महाकाली छात्रवृत्ति कोष १३७२४८ ।२९ श्रीकृष्ण / विजय न्यौपाने
२७ जिताली छात्रवृत्ति कोषको लागि ११५५५१ सुर्यभक्त / भगवती अधिकारी
२८   ११५११५ रामलाल श्रेष्ठ
२९ सुदिपकमला छात्रवृत्तिकोष ११११२९ सुदिप / कमला काप्mले
३० सुर्यभक्त छात्रवृत्ति कोष  ११११११ शरद रमण वाग्ले
३१ स्व मातापिता केशव पार्वती छात्रवृत्ति  ११११११ डा.ईश्वरचन्द्र / विन्दु वाग्ले
३२   ११११११ निर्माण व्यावसायी संघ , तनहुँ
३३ शिवधर्म छात्रवृत्ती कोष  ११११११ शिव प्रसाद / धर्मकुमारी पन्थ
३४ चक्रकेशु छात्रवृत्ती कोष ११११११ केसु खनाल
३५ दुर्गा नारायण अनन्त लक्ष्मी छात्रवृत्ति कोष १०११२९ परशुराम / श्यामभक्त / हरिभक्त श्रेष्ठ
३६ भर्लेली छात्रवृत्तिकोष थप १०११११ केवलबहादुर / बाबुलाल श्रेष्ठ
३७ दरै नेमनतारे छात्रवृत्ति कोेष १०११११ बिर बहादुर दरै
३८ किसान श्री छात्रवृत्ति कोष १००५१२ क्या. किसनलाल गुरुङ्ग
३९ रेभा छात्रवृत्ती कोष १००१०५ प्रेमप्रकाश / विकासचन्द्र / कृष्णचन्द्र भट्टराई
४० छात्रबृत्ति कोष थप २२५०२३ बैकुण्ठ न्यौपाने
४१ मुरारीमुक्ता छात्रवत्तिकोष ६२५०० कल्याण गौतम
४२ मिठाराम छात्रवृत्ती कोष थप ५६००० डा. रामकुमार / सीता अधिकारी
४३ श्रीकृष्ण / पुनसरी छात्रवृति कोष थप १०५५५५ सोमबहादुर(सकित)पुनीमाया दरै
४४ नेप्टीमाया छात्रवृत्ति कोष ५१५५५ कृष्ण बहादुर दरै
४५ ज्ञान बहादुर धनकुमारी मल्ल छात्रवृत्ति कोष ५१५५५ धनकुमारी / तारा नारायण / बिरेन्द्र मल्ल
४६ जनसंख्या शिक्षा कोष ५१२३० चिरन्जीवी / भेषकुमारी बस्नेत
४७ चिरनहरी छात्रवृति कोष थप ५११५१ कमला मोहन वाग्ले
४८ हिमलाल ममाय छात्रवृति कोष ५११५१ हिमलाल दरै / ममाया दरै 
४९ फूपु बज्यै स्व.सुन्दरी श्रेष्ठ स्मृति  ५११११ वुद्धिकुमार बतास
५० भगवती छात्रवुत्ति कोष थप ५०५५६ भगवति श्रेष्ठ
५१ स्व. छोरा ईप्सन दरै छात्रवृत्ति कोष  ५०५५० देव बहादुर / ईन्दु दरै
५२ मेघछली स्मृति छात्रवृत्ति कोष १०११११ देवनिधी / केशवकुमारी पन्त
५३ इर्ग–वस्ती–दील स्मृति छात्रवृत्तिकोष ७०७०६ लालप्रसाद बतास 
५४ कृष्णबहादुर स्मृति  ,,   ,, १११११ हरिचन्द्र अधिकारी 
५५   २०१५५५ समुन्द्र गोदार