Land Donors
हाल सम्म क्याम्पसलाई जग्गा दान गर्ने दाता हरुको विवरण 
क्र.स नाम ठेगाना प्रतिनिधि जग्गा क्षेत्रफल कैफियत
हरिवोधनी दरै व्यास १   १–०–०–०  
स्व. काशीराम दरै व्यास १ नेत्रबहादुर दरै ०–८–०–०  
वीरबहादुर दरै व्यास १   ०–८–०–०  
मानबहादुर दरै व्यास १   ०–६–०–०  
स्व. सुकबहादुर दरै व्यास १ सोमबहादुर दरै ०–८–०–०  
स्व. रुद्रबहादुर दरै व्यास १ ठाकुर दरै ०–४–०–०  
कमलबहादुर दरै व्यास १   १–०–०–०  
स्व. धनजीत दरै व्यास १ सिंहबहादुर दरै १–०–०–०  
मानबहादुर दरै व्यास १   ०–८–०–०  
१० डीकबहादुर दरै व्यास १   ०–५–०–०  
११ दुर्गाभक्त अधिकारी व्यास १   ०–८–०–०  
१२ शम्भुलाल श्रेष्ठ व्यास १०   ०–२–०–०  
१३ चन्द्रकुमार श्रेष्ठ व्यास २ देवेन्द्र श्रेष्ठ ०–११–०–२  
१४ तुलसीदेवी वाग्ले ढोरफिर्दी ३   ०–४–२–०  
१५ अभिमन्यू प्रधान व्यास २   ३–०–२–१  
१६ अम्बिका श्रेष्ठ व्यास २   ०–४–०–०  
१७ तीर्थलाल राजभण्डारी व्यास ११   ०–४–०–०  
१८ टंकमाया घिमिरे व्यास २ सुनिल घिमिरे ०–४–३–१  
१९ स्व.शेषराज जोशी पुर्कोट ७   १–०–०–०  
२० बीरबहादुर खत्री नावरुङ्ग   ०–२–०–०  
२१ सुनुमाया राना व्यास ११   ०–१५–०–०  
२२ भेगराम परियार व्यास १०   ०–२–०–०  
२३ विष्णुप्रसाद ढकाल व्यास ५   १–०–०–०  
२४ ज्ञानुमाया खनाल जामुने १, गुणादी   ०–३–१–१  
२५ हरिश्चन्द्र पन्थ व्यास १४   १–८–०–०  
२६ कृष्णबहादुर पन्थ व्यास १४   १–०–०–०  
२७ सेतीमाया पन्थ व्यास १४   २–१५–१–१  
२८ भरतप्रसाद पन्थ व्यास १४   १–८–०–०  
२९ लक्ष्मी पन्थ व्यास १४   १–५–०–०  
३० डिल्लीप्रसाद पन्थ व्यास १४   १–८–०–०  
३१ रामनाथ लौडारी व्यास १४   १–८–०–०  
३२ हरिमाया छिमाल सिद्ध १ कास्की   ३–५–३–०  
३३ यामबहादुर दरै व्यास १   ०–४–०–० नगद प्राप्त भएको 
३४ शान्तीरमण वाग्ले व्यास १०   ०–३–२–०  
३५ ताराप्रसाद / बुद्धिमान श्रेष्ठ व्यास २    
३६ तमबहादुर दरै व्यास १   ०–४–२–०  
३७ यमबहादुर आले व्यास १२   ०–४–०–०