२०७७/०८ /१६

 

विषय : भर्ना सम्बन्धमा ।


प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा BBA दोश्रो र चौथौँ सेमेष्टरमा अध्ययनरत संपूर्ण विद्यार्थीहरूलाई मिति २०७७ मङ्सिर २५ गते भित्र भर्ना हुन सूचित गरिन्छ । 

बोधार्थ : BBA शाखा ।


Click here to Downlaod