आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस
                                                                           व्यासः १, दमौली, तनहुँ
                                                                                                                                                                             २०७५/०८/१२

                                              विषय : ४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।


उपर्युक्त सम्बन्धमा त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार २०७६ सालमा सञ्चालन हुने ४ वर्षे स्नातक तह चौथो वर्षको नियमित तथा आंशिक परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुले परीक्षा फारम भरी २०७५ पौष १८ गते भित्र क्याम्पस लेखा शाखा तथा परीक्षा शाखामा सम्पर्क गरी बुझाउनु हुन सूचित गरिन्छ । उक्त समय भित्र परीक्षा फारम नभर्ने विद्यार्थीहरुले पौष २५ गते सम्म मात्र दोब्बर दस्तुर बुझाई फारम भर्न पाइने छ । उक्त अवधि नाघे पछि परीक्षा फारम भर्न नपाइने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ ।
परीक्षा फारम भर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु :

  • परीक्षा आवेदन फारम भर्नका लागि हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो आवश्यक पर्नेछ ।
  •  परीक्षा आवेदन फारम स्वयं विद्यार्थीले भरी सबै प्रक्रिया पु¥याई आफैले क्याम्पसमा बुझाउनु पर्नेछ । यसमा अन्यथा हुन गएमा क्याम्पस वा त्रि.वि. प.नि.का जवाफदेही हुने छैन ।
  •  स्नातक तह चौथो वर्षको परीक्षामा सामेल हुन तृतीय वर्षको परीक्षा दिएको वा परीक्षा आवेदन फारम भरेको हुनु पर्नेछ ।
  • नियमित तर्फका विद्यार्थीहरुले प्रथम वर्षको र आंशिक तर्फका विद्यार्थीहरुले अघिल्लो पटक परीक्षामा सामेल हुँदाको सि.नं अनिवार्य उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
  • विद्यार्थीहरुले सम्पूर्ण वार्षिक शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । परीक्षा फारम भर्दा अनिवार्य रुपमा त्रि.वि. दर्ता नम्बर उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      क्याम्पस प्रमुख

                                                                                                                                                                                                                                              


Click here to Downlaod