आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस
                                                                                       व्यास १, दमौलाी, तनहुँ ।
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                  २०७५/०८/१२

                                                                            विषय : त्रि.वि रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) उत्तीर्ण भई यस क्याम्पसमा मानविकी, व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र संकाय अन्तर्गत स्नातक तह प्रथम वर्षमा भर्ना भई शैक्षिक वर्ष २०७५/०७६ मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको अनिवार्य रुपमा त्रि.वि. रजिष्ट्रेशन फारम भरी त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्ने भएकाले २०७५ पुष १५ गते भित्र क्याम्पस लेखा शाखामा सम्पर्क राखी रजिष्ट्रेशन फाराम भर्न सम्बन्धित विद्यार्थीहरुको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्रथम वर्षको परीक्षा फाराम भर्दा अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेशन नम्बर राखेर मात्र फाराम भर्नुपर्ने व्यहोरा समेत जानकारी   गराइन्छ ।

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               क्याम्पस प्रमुख


Click here to Downlaod