उपर्युक्त सम्बन्धमा २०७४ असार ४ गतेदेखि २०७४ असार १६ गतेसम्म वर्षे बिदा हुने भएकाले क्याम्पसमा अध्ययन–अध्यापन कार्य बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित प्राध्यापक, विद्यार्थीहरूलाई सूचित   गरिन्छ । उक्त अवधिभर क्याम्पस प्रशासन खुल्ला रहने र प्रशासनिक, लेखा, पुस्तकालय, परीक्षा सम्बन्धी सेवाकार्य यथावत सञ्चालनमा रहने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ । साथै स्नातक तह द्वितीय वर्षको परीक्षा तालिका समेत प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा उक्त तहको कोर्ष बाँकी रहेका प्राध्यापकपकज्यूहरुले आफ्नो अनुकूल समयमा  पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुहुन समेत सूचित गरिन्छ ।

 


Click here to Downlaod