स्नातकोत्तर प्रथम, द्वितीय र स्नातक तह प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चौथो वर्षका विद्यार्थीहरूको प्रथम आन्तरीक परीक्षा मिति २०७३ पौष १७ गते देखि सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित विद्यार्थीहरुलाई सूचित गरिन्छ ।


Click here to Downlaod