विषय: नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

उपर्युक्त सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकाय डीन कार्यालयद्वारा २०७३ साल असार महिनामा सञ्चालन भएकोे स्नातक तह ICTE प्रथम सेमेष्टरको परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीहरूको मध्ये यस क्याम्पसका निम्नानुसारका विद्यार्थीहरू उत्तिर्ण भएको सूचीत गरिन्छ ।

S.N

Symbol No

Name

1

288001

Anita Thapa

2

288002

Ashmita Pandit

3

288005

Bikal Bahadur Thapa

4

288011

Rina Shrestha

5

288012

Sapana Chhetri

6

288013

Sarala Pantha

7

288014

Sudarshan Rijal

8

288015

Sujan Giri

9

288017

Umesh Adhikari

10

288018

Prabha Shankhi


Click here to Downlaod